Hydroptila sparsa er en meget liten vårflue med smale, grå, hvitmønstrede framvinger. Arten er hittil (2023) bare kjent fra Rogaland. Larven lever i elver og bekker, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,3–3,5 mm, framvinge hunn: 2,6–3,7 mm.

Kjennetegn

Hydroptila sparsa er en meget liten vårflue. Hunnen er ofte litt større enn hannen. Framvingen er smal og grå med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er kraftig redusert. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og har to mørke ringer. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien ved at midtskinneleggen kun har to sporer, mot tre hos de øvrige slektene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten ble påvist for første gang i Norge i 2021 da den ble funnet på Sola i Rogaland.

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra juni til september. Arten kan muligens ha to generasjoner i året.

Litteratur

Mjøs AT og Olsen KM (2022). First record of Hydroptila sparsa Curtis, 1834 (Trichoptera, Hydroptilidae) from Norway. Norwegian Journal of Entomology 69: 73–75.