Leptocerus tineiformis er en liten vårflue med svært smale, gråbrune framvinger med små svarte flekker. Arten er funnet noen få steder i Sørøst-Norge, først og fremst nær kysten. Larven lever blant rik vegetasjon i dammer og sjøer. Den bygger et langt, portabelt hus av silke.

Størrelse

Framvinge hann: 6,4–8,3 mm, framvinge hunn: 6,8–8,6 mm.

Kjennetegn

Leptocerus tineiformis er en liten vårflue. Framvingen er meget smal med skrått avskåret vingespiss, og er gråbrun med små svarte flekker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første, andre, tredje og femte segment er omtrent like lange, fjerde segment er litt lengre enn de øvrige. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre arter i familien, spesielt Triaenodes simulans og Triaenodes detruncatus, som også er grå med mørke flekker. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder i Sørøst-Norge sør til Agder. De fleste funnene er fra kystnære områder.

Lokalitet for Leptocerus tineiformis ved Spiradammen på Konglungen i Asker, Akershus.

Levested og økologi

Arten lever i dammer og sjøer med rik vegetasjon. Larven lever blant vegetasjonen og bygger et langt, portabelt hus av silke.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.