Setodes argentipunctellus er en liten vårflue med svært smale, brune framvinger med små, hvite flekker. Arten er funnet noen få steder i kystnære områder i Sørøst-Norge. Larven lever på steinbunn i bekker, elver og sjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 5,7–6,8 mm, framvinge hunn: 5,5–6,2 mm.

Kjennetegn

Setodes argentipunctellus er en liten vårflue. Framvingen er svært smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun til gråbrun med små, hvite flekker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første, andre, tredje og femte segment er omtrent like lange, mens fjerde segment er litt lengre. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra alle andre norske arter i familien på de tallrike små, hvite prikkene på framvingen. Slitte individer kan forveksles med flere andre små arter, spesielt innen slektene Triaenodes og Oecetis. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sørvest-, Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge og Sverige.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder i kystnære områder i Sørøst-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver og sjøer med steinbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.