Key

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Nøkkel til vårfluefamilier i Norge

Det finnes 20 familier av vårfluer i Norge. Denne nøkkelen dekker alle disse familiene, basert på voksne individer.

Vårfluer kan som regel ikke bestemmes til art i felt, men må samles inn og studeres under stereolupe for sikker bestemmelse. For å bestemme vårfluer til familie eller slekt er det ofte nok å undersøke noen få og ganske enkle karakterer: antallet ledd i hannens maxillepalper, antallet sporer på skinneleggene, om panneøyne finnes eller mangler, samt visse detaljer i vingenes ribbemønster.

Maxillepalper: Hannens maxillepalper kan ha ett, tre, fire eller fem ledd. Hunnens har alltid fem ledd. Hos enkelte arter er hannens maxillepalper kraftig modifisert. Antallet ledd kan tidvis være vanskelig å fastslå, da noen ledd kan være meget små mens andre kan ha innsnøringer som gir inntrykk av flere ledd.

Sporer: Sporene er bevegelige pigger som sitter på undersiden av skinneleggene. Framskinneleggen kan ha opp til tre sporer, de to andre skinneleggene opp til fire sporer. Sporene er arrangert i to par; ett ytterst på skinneleggen og ett nærmere midten. Sporene er fint behåret og vanligvis tydelig lengre enn eventuelle andre pigger på beina. Unntaksvis kan sporene være meget korte, eller beina kan ha pigger som er like lange som sporene. Sporene lar seg likevel som regel skille fra andre pigger på beina gjennom annerledes farge.

Panneøyne: Vårfluer kan ha eller mangle punktøyne/panneøyne. Når de finnes, er det alltid tre. Det midterste øyet sitter mellom antennefestene, de to andre sitter på toppen av hodet bak antennene. Panneøynene er som regel lette å se hvis de finnes, men hodet kan også ha andre vorter og utvekster som kan forveksles med panneøyne. 

Vingeribber: De viktigste vingekarakterene er tilstedeværelsen eller fraværet av henholdsvis diskcelle (dc), mediancelle (mc) og de fem gaflene 1–5 i fram- og bakvingen. For å identifisere de ulike gaflene riktig er det nyttig å vite at det alltid finnes en liten, rund fortykkelse av vingemembranen («corneous spot») nær basis av gaffel 2 både i framvingen og i bakvingen.

Hvordan bruke bestemmelsesnøkler?

Vurdér svaralternativene i nøkkelen opp mot det som skal bestemmes, og velg det som passer. Når det finnes flere alternativer er det også mulig å velge bort alternativer som ikke passer. Du kan bla forbi spørsmål som du er usikker på; nøkkelen byr på mange veier til målet, og man trenger ikke å besvare alle spørsmålene eller å besvare dem i en gitt rekkefølge. Begynn med de enkleste spørsmålene, så vil nye spørsmål dukke opp og lede videre.