Orthotrichia costalis er en meget liten vårflue med smale, gråbrune framvinger med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. Arten er hittil (2023) funnet noen få steder på Østlandet, i Trøndelag og i Troms. Larven lever i sjøer og sakteflytende elver. Den bygger et smalt, portabelt hus av kun silkesekret.

Størrelse

Framvinge hann: 2,2–3,0 mm, framvinge hunn: 2,9–4,0 mm.

Kjennetegn

Orthotrichia costalis er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og mørkt gråbrun med lange, hvite hår langs fram- og bakkanten. I hvile danner de hvite hårene langs bakkanten en tydelig lys stripe langs ryggen av dyret. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har spiss tupp og redusert ribbenett. Hodet mangler punktøyne. Antennen er lys og har vanligvis tre mørkere bånd nær tuppen. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på den karakteristiske lyse ryggstripen, samt på kombinasjonen av at midtskinneleggen har tre sporer og at hodet mangler punktøyne. Arten kan lett forveksles med de to andre artene i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten er utbredt i den palearktiske og orientalske regionen. Den er funnet over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er hittil (2023) funnet noen få steder på Østlandet, i Trøndelag og i Troms.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og sakteflytende elver. Larven bygger et smalt, portabelt hus av kun silkesekret.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av august.