Asynarchus lapponicus er en middels stor vårflue med brede, mørkt gråbrune framvinger med to små, lysere flekker. Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever i myrpytter, dammer og sjøer samt i sakteflytende elver og bekker. Den bygger et svakt buet til nesten rett, portabelt hus av biter av bark, løv og frø. I sjøer kan den bygge hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 11,7–17,7 mm, framvinge hunn: 12,1–14,9 mm.

Kjennetegn

Asynarchus lapponicus er en middels stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet spiss, og er mørkt gråbrun med fine lyse spetter og med to litt større, lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre middels store Limnephilidae-arter med brede brunlige framvinger, spesielt arter i slektene Asynarchus og Anabolia. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland. Lenger sør i Europa er den rapportert fra Østerrike og Bulgaria.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre, høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Lokalitet for Asynarchus lapponicus ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever i myrpytter, dammer og sjøer samt i sakteflytende elver og bekker. Larven bygger et svakt buet (larvestadium III og IV) til nesten rett (larvestadium V) portabelt hus av biter av bark, løv og frø. I sjøer kan den bygge hus av sandkorn.

Flygetid

Fra juli til begynnelsen av oktober. Arten er mest tallrik i august.