Familien Molannidae omfatter i Norge tre arter i to slekter. Artene er små til middels store med moderat brede til meget smale vinger. Larvene lever i bekker og elver, tjern og innsjøer. De bygger portable hus som er kjegleformede med brede, flate flanker.

Antall

Familien omfatter i Europa to slekter med til sammen fem arter. I Norge finnes begge slektene og tre arter. Slekten Molanna er representert med Molanna albicans, som er utbredt over det meste av landet men ikke vanlig på Vestlandet, og med Molanna angustata, som er utbredt på Østlandet og Sørlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, men først og fremst i indre/østlige deler. Slekten Molannodes er representert med Molannodes tinctus som er utbredt over det meste av landet.

Kjennetegn

Familien omfatter små til middels store vårfluer med framvingelengde 7–12 mm. Hannen og hunnen er omtrent like store. Hos Molanna-artene er framvingen meget smal med avrundet spiss, og er farget i beige, nøttebrun og/eller gråbrun. Molanna-artene hviler ofte med vingene krummet rundt bakkroppen og med bakkroppen vinklet litt skrått ut fra underlaget. Hos Molannodes tinctus er framvingen noe bredere, og fargetegningene varierer fra ensfarget beige til beige- og brunflekket til ensfarget mørkebrun. Vingeribbene er sterkt modifiserte, og nummereringen av gaflene er uklar. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ganske kraftig, omtrent like lang som framvingen eller litt lengre. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn, og er kraftig og hårete. Første og andre segment er korte, tredje, fjerde og femte segment er lange, femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hann av Molannodes tinctus

Arten har bredere vinger enn de to andre artene i familien. Vingetegningene er ganske variable.

Økologi

Larvene lever i bekker og elver, tjern og innsjøer. De bygger karakteristiske portable hus som består av sandkorn og som er kjegleformede med brede, flate flanker.

Hann av Molanna angustata

Arten hviler ofte med vingene rullet rundt bakkroppen og med bakkroppen vinklet svakt ut fra underlaget.