Agrypnia varia er en middels stor vårflue med moderat brede, mørkegrå og kraftig brokete framvinger. Arten er vanlig i kystnære strøk i Sør-Norge og er funnet nord til Nordland. Larven lever i dammer og sjøer. Den bygger et rett, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Hunn av Agrypnia varia

Kraftig tegnet individ.

Størrelse

Framvinge hann: 15,1–20,4 mm, framvinge hunn: 16,9–20,5 mm.

Kjennetegn

Agrypnia varia er en middels stor vårflue. Kjønnene er omtrent like store. Framvingen er moderat bred og mørkegrå med kraftig broket mønster. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hann av Agrypnia varia

Nordlig form med forholdsvis ensfargete vinger.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Agrypnia obsoleta men har noe mer kontrastrike tegninger. Den kan også forveksles med andre arter i slekten samt arter i slekten Phryganea, men disse er langt større. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Hunn av Agrypnia varia

Arten ligner Agrypnia obsoleta, men har vanligvis kraftigere tegninger.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig i kystnære strøk i Sør-Norge og er funnet nord til Nordland.

Levested og økologi

Arten lever i dammer og sjøer. Larven bygger et rett, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.

Lokalitet for Agrypnia varia ved Holmvatnet i Gildeskål, Nordland