Apatania wallengreni er en liten til middels stor vårflue med smale, mørkt gulgrå framvinger med skrått avskåret tupp. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever i elver og bekker med stein- og grusbunn. Den bygger et buet, portabelt hus av små steiner.

Størrelse

Framvinge hann: 7,3–9,5 mm, framvinge hunn: 7,5–10,2 mm.

Kjennetegn

Apatania wallengreni er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal og nokså ensfarget mørkt gulgrå med skrått avskåret tupp. Vingemerket er stort og relativt mørkt, og er avgrenset av en tverribbe innad. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i framvingen, men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Første segment er kort hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på at subcosta i framvingen ender i en tverribbe der vingemerket starter. Artene i slekten Apatania kan i praksis ikke skilles på utseendet, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker med stein- og grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av små steiner.

Flygetid

Fra slutten av mai til midten av juli.