Limnephilus bipunctatus er en middels stor vårflue med smale, mørkebrune, spraglete framvinger som oftest har et tydelig mørkt vingemerke. Arten er funnet spredt på Sør- og Østlandet og i Sør-Trøndelag. Larven lever i små, ofte temporære bekker og dammer. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 12,4–14,8 mm, framvinge hunn: 12,7–15,9 mm.

Kjennetegn

Limnephilus bipunctatus er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er mørkebrun og spraglete, vanligvis med et tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, mørke Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt på Sør- og Østlandet og i Sør-Trøndelag.

Levested og økologi

Arten lever i små, ofte temporære bekker og dammer. Larven lever blant vegetasjonen og bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av september.