Agrypnia obsoleta er en middels stor vårflue med moderat brede, grå til brune brokete framvinger. Arten er vanlig over hele landet. Larven lever blant vannplanter i dammer, sjøer og sakteflytende elver. Den bygger et rett, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 10,0–17,8 mm, framvinge hunn: 13,2–19,7 mm.

Kjennetegn

Agrypnia obsoleta er en middels stor vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er moderat bred og grå til gråbrun med vanligvis kraftig broket mønster og med to framtredende hvite flekker i ytre del. Mønsteret varierer en del, og nesten ensfargete individer forekommer. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hann av Agrypnia obsoleta

Lys variant.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Agrypnia varia men har noe mindre kontrastrike tegninger. Den kan også forveksles med andre arter i slekten samt arter i slekten Phryganea, men disse er langt større. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Sentral- og Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig over hele landet.

Agrypnia obsoleta i paring

Hunnen til venstre.

Levested og økologi

Larven lever blant vannplanter i dammer, sjøer og sakteflytende elver hvor den bygger et rett, portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av september.

Lokalitet for Agrypnia obsoleta ved Fokstua på Dovre, Oppland

Lokalitet for Agrypnia obsoleta ved Lomtjørna i Grane, Nordland