Familien Brachycentridae omfatter i Norge tre arter i to slekter. Artene er små til middels store med moderat brede vinger. Larvene lever i bekker og små elver og bygger rette eller svakt buede, portable hus av sandkorn, plantemateriale eller av bare silkesekret.

Antall

Familien omfatter i Europa to slekter og 19 arter. Begge slektene og tre arter er funnet i Norge. Slekten Brachycentrus omfatter arten Brachycentrus subnubilus, som er funnet på indre Østlandet, i Trøndelag og i Finnmark. Slekten Micrasema omfatter de to artene Micrasema gelidum, som er funnet spredt i indre deler av Sør-Norge, Trøndelag og Nord-Norge, og Micrasema setiferum, som er funnet på indre Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Kjennetegn

Familien omfatter små til middels store vårfluer. Framvingelengden er 5–7 mm hos Micrasema, 7–14 mm hos Brachycentrus. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er moderat bred og enten nokså ensfarget grå (Micrasema) eller brun med et karakteristisk mønster av lysere flekker (Brachycentrus). Hannen har gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1 og 5 i bakvingen. Hunnen har gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske, og andre segment er lengre enn første og tredje. Framskinneleggen har 2 sporer. Midt- og bakskinneleggen har enten 2 sporer hver (Micrasema) eller 3 sporer hver (Brachycentrus).

Økologi

Larvene lever i rennende vann, først og fremst i bekker og små elver. De bygger rette eller svakt buede, portable hus av sandkorn, plantemateriale eller av bare silkesekret. Husene har vanligvis sylindrisk tverrsnitt men kan ha kvadratisk tverrsnitt hos unge stadier.

Lokalitet for Micrasema setiferum ved Hakadalselva i Nittedal, Akershus