Oxyethira klingstedti er en meget liten vårflue med smale, mørkegrå, hvitmønstrede framvinger. Arten er hittil (2023) bare funnet i Finnmark. Larven lever i overrislet mose med starrvegetasjon, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,2–2,8 mm, framvinge hunn: 2,4–2,9 mm.

Kjennetegn

Oxyethira klingstedti er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og mørkegrå med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget mørkegrå. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er funnet i Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten ble påvist for første gang i Norge i 2020, da den ble tatt ved Tana i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i overrislet mose med starrvegetasjon. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Litteratur

Olsen KM og Andersen T (2021). First record of Oxyethira klingstedti Nybom, 1983 (Trichoptera, Hydroptilidae) from Norway. Norwegian Journal of Entomology 68: 15–17.