Asynarchus contumax er en middels stor vårflue med relativt brede, mørkt gråbrune framvinger med lyse flekker. Arten finnes spredt i høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever i pytter og dammer, ofte av temporær natur. Den bygger et portabelt hus av plantemateriale, noen ganger også med sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 13,2–17,2 mm, framvinge hunn: 13,0–17,2 mm.

Kjennetegn

Asynarchus contumax er en middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med avrundet spiss, og er mørkt gråbrun med lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre middels store Limnephilidae-arter med relativt brede, brune framvinger, spesielt artene i slektene Asynarchus og Anabolia. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i høyereliggende deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i pytter og dammer, ofte av temporær natur. Larven bygger et portabelt hus av ulike typer plantemateriale som bark, løv og frø, og noen ganger også med sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av september.