Philopotamus montanus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, brune framvinger med distinkte gyllengule flekker. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat hvor den konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner.

Størrelse

Framvinge hann: 8,0–10,5 mm, framvinge hunn: 9,3–12,4 mm

Kjennetegn

Philopotamus montanus er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er relativt bred og butt med brun grunnfarge og gyllengule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment lengre enn første og andre til sammen, fjerde segment kortere enn tredje, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Forvekslingsarter

Arten er lett gjenkjennelig på de relativt brede framvingene som er kraftig mønstret i brunt og gyllengult. Arten kan muligens forveksles med enkelte arter i familien Polycentropodidae, som Polycentropus flavomaculatus eller Holocentropus picicornis, men disse mangler punktøyne, og er gjerne mindre, mer smalvingede og har ikke like gyllengul spragling på framvingen.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i hurtigrennende elver og bekker med steinsubstrat. Larven konstruerer et rørformet fangstnett festet til større eller mindre steiner. Nettet er meget finmasket og fanger opp små organiske partikler som larven lever av.

Flygetid

Fra juni til begynnelsen av august.

Lokalitet for Philopotamus montanus ved en skogsbekk i Fortunsdalen i Luster, Sogn og Fjordane

Lokalitet for Philopotamus montanus ved Lullejohka i Skibotndalen i Storfjord, Troms