Rhyacophila nubila er en middels stor vårflue med relativt brede framvinger med tydelig spiss. Grunnfargen er gulbrun til gråbrun, og bakkanten har en lysere flekk. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever som rovdyr i elver og bekker. Den bygger ikke hus.

Hann av Rhyacophila nubila

Merk "diamanttegningen" på ryggen, som kjennetegner slekten.

Størrelse

Framvinge hann: 9,9–13,5 mm, framvinge hunn: 11,1–15,9 mm.

Kjennetegn

Rhyacophila nubila er en middels stor vårflue. Framvingen er relativt bred og trekantet med tydelig spiss, og har gulbrun til gråbrun grunnfarge og mørkere spragling. Bakkanten har vanligvis en tydelig lys flekk som innad er kantet med mørkt. Når vingene er taklagt, danner flekkene en lys diamanttegning på dyrets ryggside. Bakvingen er litt kortere enn framvingen og tilspisset. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3, og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen, basalleddet er meget kort. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, tredje segment er meget langt, fjerde og femte segment litt kortere enn tredje. Femte segment er ikke artikulert. Bena er lange og slanke med få pigger. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på vingefasongen og den vanligvis framtredende lyse diamanttegningen på ryggsiden. Rhyacophila nubila kan lett forveksles med de to andre Rhyacophila-artene, men er gjerne noe mørkere enn R. fasciata. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Nord- og Øst-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever i steinete elver og bekker. Larven lever som rovdyr på undersiden av steiner. Den bygger ikke hus.

Flygetid

Arten har en meget lang flygetid fra mai til oktober.

Lokalitet for Rhyacophila nubila ved Laksåga i Gildeskål, Nordland

Lokalitet for Rhyacophila nubila ved Vestad i Stor-Elvdal, Hedmark