Grammotaulius signatipennis er en middels stor til stor vårflue med smale, spisse, gulbrune framvinger med uregelmessige brune og mørkebrune felter. Hannen er gjerne noe mørkere enn hunnen. Arten er funnet i fjelltrakter i Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge. Larven lever i pytter og småvann med rik vegetasjon. Den bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 15,1–20,1 mm, framvinge hunn: 16,5–20,3 mm.

Kjennetegn

Grammotaulius signatipennis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal og spiss, med gulbrun grunnfarge og uregelmessige brune og mørkebrune felter. Hannen er gjerne noe mørkere enn hunnen. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og har en mørk stripe langs bakkanten av gaffel 2 som er spesielt tydelig hos hannen. Denne stripen er karakteristisk for slekten. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Artene i slekten Grammotaulius kan kjennes igjen på den mørke stripen i tuppen av bakvingen. Grammotaulius signatipennis kan skilles fra de to andre artene ved at den har kraftigere, mer kontrastrike tegninger på framvingen.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den finnes i Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes i fjelltrakter i Sør-Norge, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i pytter og småvann med rik vegetasjon. Larven bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Flygetid

Fra juli til begynnelsen av september.