Micrasema gelidum er en liten vårflue med meget brede, ensfargete, nesten svarte framvinger. Arten er funnet spredt i indre deler av Sør-Norge og i hele Nord-Norge. Larven lever på mosekledde stener i bekker og mindre elver. Den bygger et rett, portabelt hus.

Størrelse

Framvinge hann: 5,8–7,5 mm, framvinge hunn: 7,1–8,5 mm.

Kjennetegn

Micrasema gelidum er en liten vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er svært bred, butt og ensfarget gråsvart. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1, 2, 3 og 5 i framvingen, gaffel 1 og 5 i bakvingen. Hos hunnen finnes gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske, hos hannen er andre segment lengre enn første og tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner Micrasema setiferum, men er noe større og har bredere, mørkere vinger. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene. Av andre små mørke vårfluer kan den særlig forveksles med arter i slektene Beraea og Agapetus, men disse har fire sporer på bakskinneleggen (sporeformel 2-2-4 eller 2-4-4) og maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i indre deler av Sør-Norge og i hele Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og mindre elver. Larven lever på mosekledde stener og bygger et rett, portabelt hus av silke og tynne plantefibre.

Flygetid

Fra begynnelsen juni til august.

Lokalitet for Micrasema gelidum på Saltfjellet i Rana, Nordland