Agraylea sexmaculata er en meget liten vårflue med smale, brunlige framvinger med lysere, gule flekker. Arten er funnet noen få steder rundt Oslofjorden og nord til Mjøsa. Larven lever i innsjøer, dammer og sakteflytende elver. Den bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder. 

Størrelse

Framvinge hann: 3,5–4,4 mm, framvinge hunn: 4,4–6,0 mm.

Kjennetegn

Agraylea sexmaculata er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne større enn hannen. Framvingen er smal og brunlig med lysere, gule flekker. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har relativt butt tupp og svært lange vingefrynser. Gaffel 1, 2 og 3 finnes i framvingen, 1,2,3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget brunlig og er betydelig kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: punktøyne finnes; midtskinneleggen har tre sporer; framvingen har avrundet tupp; framvingelengde > 3,5 mm. I hvile holder artene i slekten vingene noe mer taklagt enn de øvrige artene i familien, som holder vingene mer flatt. Arten er svært lik de to andre artene i slekten, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder rundt Oslofjorden og nord til Mjøsa.

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer, dammer og sakteflytende elver. Larven bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder.

Flygetid

Fra juli til begynnelsen av september.