Hydropsyche angustipennis er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, overveiende mørkebrune framvinger. Arten er vanlig på Østlandet og er ellers funnet spredt over resten av landet. Larven lever i elver og bekker og tåler forurenset vann. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 8,0–10,5 mm, framvinge hunn: 8,7–13,1 mm.

Kjennetegn

Hydropsyche angustipennis er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er relativt smal, trekantet og mørkebrun med svake gulbrune tegninger. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt lengre enn framvingen hos hannen og noe kortere enn framvingen hos hunnen. Hvert antenneledd har en karakteristisk diagonal list som sett ovenfra gir antennen et spiralsnodd inntrykk, og som er dratt ut i en tann slik at antennen fremstår som tydelig sagtannet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment lengre enn første segment, tredje segment kort, fjerde segment lengre enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Hunn av Hydropsyche angustipennis

Lys variant.

Forvekslingsarter

Slekten kan kjennes igjen på de karakteristiske, diagonale listene på oversiden av antenneleddene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, men antennene er mer tydelig sagtannet enn hos øvrige arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Hos hunnene må genitaliene klares f.eks. i 10% kald kalilut (KOH) slik at de indre strukturene blir synlige.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten vanlig på Østlandet og er ellers funnet spredt over resten av landet.

Levested og økologi

Arten lever i elver og bekker og tåler forurenset vann. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av september.

Lokalitet for Hydropsyche angustipennis ved Stryken i Lunner, Oppland.

Lokalitet for Hydropsyche angustipennis ved Langvatnet i Lørenskog, Akershus