Limnephilus fenestratus er en liten til middels stor vårflue med relativt brede, gråbrune framvinger med hvite flekker. Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. Larven lever i temporære pytter med torvmose, myrull og starr på myrer. Den bygger et rett, portabelt hus av bark eller annet plantemateriale.

Størrelse

Framvinge hann: 7,9–10,3 mm, framvinge hunn: 7,9–10,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus fenestratus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og er gråbrun med hvite flekker og et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i temporære pytter med torvmose, myrull og starr på myrer. Larven bygger et rett, portabelt hus av bark eller annet plantemateriale.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til slutten av september.