Chaetopteryx sahlbergi er en liten vårflue med svært brede, brune framvinger med spredte, stive, utstående hår. Arten hybridiserer med Chaetopteryx villosa, og de to artene kan være svært vanskelige å skille. Chaetopteryx sahlbergi er funnet i Finnmark, mens hybrider mellom Chaetopteryx sahlbergi og Chaetopteryx villosa er funnet både i Nord-Norge og i indre deler av Sør-Norge. Larven lever på steinbunn i bekker og små elver samt av og til i større sjøer. Den bygger et portabelt hus av plantedeler, sandkorn eller en blanding av begge.

Størrelse

Framvinge hann: 4,7–8,3 mm, framvinge hunn: 5,6–10,8 mm.

Kjennetegn

Chaetopteryx sahlbergi er en liten vårflue. Framvingen er kort og svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med spredte, stive, utstående hår. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe lengre enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 3 sporer hos hannen og 1, 3 og 3 sporer hos hunnen.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Chaetopteryx villosa og Annitella obscurata, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Chaetopteryx sahlbergi hybridiserer i tillegg med Chaetopteryx villosa, og genitaliene til hybridene er gjerne intermediære mellom de to rene artene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland, samt i Polen og Romania.

Utbredelse i Norge

Den rene formen av Chaetopteryx sahlbergi er bare funnet i Finnmark. Hybrider mellom Chaetopteryx sahlbergi og Chaetopteryx villosa er funnet i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og små elver med steinbunn, og er også funnet i større sjøer med steinbunn. Larven bygger et portabelt hus av enten plantedeler, sandkorn eller en blanding av begge. De voksne er dårlige flygere.

Flygetid

Fra begynnelsen av september til begynnelsen av oktober.