Cyrnus insolutus er en liten vårflue med smale, mørkegrå framvinger med svake, gule flekker. Arten er funnet i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever i innsjøer og større dammer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter eller på død ved.

Størrelse

Framvinge hann: 5,3–6,1 mm, framvinge hunn: 5,2–7,0 mm.

Kjennetegn

Cyrnus insolutus er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og mørkegrå med svake, gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, femte segment langt og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Hann av Cyrnus insolutus

Slitt individ.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, som Cyrnus flavidus og Cyrnus trimaculatus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Cyrnus insolutus ved Setertjern i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer og større dammer. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett blant vannplanter eller på død ved. Fangstnettet ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Begynnelsen av juli til slutten av august.

Lokalitet for Cyrnus insolutus ved Spiradammen på Konglungen i Asker, Akershus