Oecetis testacea er en liten vårflue med smale, lyst gulbrune framvinger med en brun tverrstripe. Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge. Larven lever på mudder-, sand- eller grusbunn i elver, bekker og sjøer. Den bygger et svakt buet, flattrykt, portabelt hus som gjerne består av små rot- eller barkbiter.

Størrelse

Framvinge hann: 6,2–8,5 mm, framvinge hunn: 5,9–8,2 mm.

Kjennetegn

Oecetis testacea er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er lyst gulbrun med en brun tverrstripe. Langs vingeribbene finnes tallrike skrått utstående, gule hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er langt, andre segment er lengre enn første segment, tredje segment er lengre enn andre segment, og fjerde og femte segment er omtrent like lange som første segment. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra andre arter i slekten på detaljer i framvingens ribbemønster og på plasseringen av de mørke vingetegningene. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge.

Lokalitet for Oecetis testacea ved Rotnes i Nittedal, Akershus.

Levested og økologi

Arten lever i elver, bekker og sjøer med mudder-, sand- eller grusbunn. Larven bygger et svakt buet, flattrykt, portabelt hus som gjerne består av små rot- eller barkbiter.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.

Lokalitet for Oecetis testacea ved Bogstadvann i Oslo.