Limnephilus borealis er en middels stor til stor vårflue med smale, brunmønstrede framvinger med hvite felter og et tydelig, halvmåneformet lyst parti i ytterkanten. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever blant vegetasjon i sjøer, dammer, bekker og sakteflytende partier av elver. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende biter av strå og lignende, unntaksvis også av bark og trebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,0–19,1 mm, framvinge hunn: 15,0–19,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus borealis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og har gulbrun grunnfarge og kontrastrikt brunt til mørkebrunt mønster. Midt på vingen finnes flere hvite felter, og i ytterkanten finnes et tydelig, halvmåneformet lyst parti. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre relativt store, brune Limnephilus-arter, men har jevnt over kraftigere og mer kontrastrike tegninger enn lignende arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes i Mellom-Europa inkludert Alpene, og i Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Lokalitet for Limnephilus borealis ved Setertjern i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i sjøer, dammer, bekker og sakteflytende partier av elver. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende biter av strå og lignende, unntaksvis også av bark og trebiter.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av september.