Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 24,265
Limniske 2,279
Terrestriske 19,924
Marine 2,062
Antatt antall uoppdagede arter 6,302
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder