Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 24 265
Limniske 2 279
Terrestriske 19 924
Marine 2 062
Antatt antall uoppdagede arter 6 302
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder