Hydroptila pulchricornis er en meget liten vårflue med smale, grå, hvitmønstrede framvinger. Arten er med sikkerhet kjent fra noen lokaliteter i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever i innsjøer, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,3–2,9 mm, framvinge hunn: 2,5–3,3 mm.

Kjennetegn

Hydroptila pulchricornis er en meget liten vårflue. Hunnen er ofte litt større enn hannen. Framvingen er smal og grå med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er kraftig redusert. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er lys med to mørke ringer. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien ved at midtskinneleggen kun har to sporer, mot tre hos de øvrige slektene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er med sikkerhet kjent fra noen spredte lokaliteter i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Hydroptila pulchricornis ved Transjøen i Ullensaker, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av august.

Lokalitet for Hydroptila pulchricornis ved Spiradammen på Konglungen i Asker, Akershus