Athripsodes cinereus er en liten til middels stor vårflue med smale, brune framvinger med diffuse, lyse tverrstreker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever på sand- og grusbunn i elver og sjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 8,6–12,0 mm, framvinge hunn: 7,2–10,3 mm.

Kjennetegn

Athripsodes cinereus er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun til gråsvart med diffuse, lyse tverrstreker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen, 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er lengre enn framvingen. Første antenneledd er oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Hunn av Athripsodes cinereus

Mørk variant

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra de fleste andre arter i familien på de diffuse lyse tverrbåndene på framvingen. Arten minner om Athripsodes albifrons og Athripsodes commutatus, men disse har normalt mindre utflytende tverrbånd. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Athripsodes cinereus ved utløpsbekken fra Storvatnet i Hattfjelldal, Nordland.

Levested og økologi

Arten lever i elver og sjøer med sand- og grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av september.

Lokalitet for Athripsodes cinereus ved bredden av Mjøsa i Østre Toten, Oppland.