Generalisert ribbemønster i vingene hos vårfluer

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Fram- og bakvingen har det samme grunnmønsteret. Hovedribbene er som følger: Costa (C), Subcosta (Sc), Radius (R), Media (M), Cubitus (Cu) og analribben (A). Hver av ribbene kan igjen være delt opp i flere greiner med individuelle navn. Tilstedeværelsen eller fraværet av de fem forgreiningene (gaflene) nummerert 1–5 er viktige for bestemmelse. Gaffel 2 kan identifiseres på at det finnes en liten, rund fortykning av vingemembranen ("corneous spot") nær basis av gaffelen. Gaffel 4 mangler alltid i bakvingen. De viktigste cellene er diskcellen (dc), mediancellen (mc) og thyridialcellen (tc). Thyridialcellen kan ha eller mangle en "corneous spot". Mellom Sc og R1 finnes ofte et fortykket vingemerke/pterostigma (ptr).

Filliste