Holocentropus dubius er en liten vårflue med middels brede, brunlige framvinger med gulbrune flekker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i dammer og innsjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 5,8–7,4 mm, framvinge hunn: 7,0–9,6 mm.

Kjennetegn

Holocentropus dubius er en liten vårflue. Hunnen er gjerne større enn hannen. Framvingen er middels bred og brunlig med gulbrune flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som fjerde segment, femte segment omtrent like langt som tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Holocentropus dubius ved Bamsetjern i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i dammer og innsjøer. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Begynnelsen av juni til slutten av juli.