Grammotaulius nigropunctatus er en middels stor til stor vårflue med smale, spisse, lyst stråfargede framvinger med små brune flekker. Arten er utbredt i kystnære områder i Sør-Norge, og flekkvis videre nordover til det sydligste Troms og Finnmark. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv i pytter og småvann. Den bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 14,2–21,3 mm, framvinge hunn: 16,8–22,2 mm.

Kjennetegn

Grammotaulius nigropunctatus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal og spiss, lyst stråfarget med spredte, små brunlige flekker. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og har en tydelig mørk stripe langs bakkanten av gaffel 2. Dette trekket er karakteristisk for slekten. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Artene i slekten Grammotaulius kan kjennes igjen på den mørke stripen i tuppen av bakvingen. Grammotaulius nigropunctatus er svært lik Grammotaulius nitidus, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. De to artene kan skilles fra Grammotaulius signatipennis ved at de har mer ensfargede vingetegninger.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i kystnære områder i Sør-Norge, og flekkvis videre nordover til det sydligste Troms og Finnmark.

Lokalitet for Grammotaulius nigropunctatus ved Holmvatnet i Gildeskål, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i pytter og småvann. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv på bunnen. Den bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Flygetid

Fra juli til september.