Cheumatopsyche lepida er en liten vårflue med smale, trekantede, brungrå framvinger med gulgrått mønster. Arten er funnet rundt Oslofjorden. Larven lever i raskt rennende elver og større bekker. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 5,9–7,3 mm, framvinge hunn: 5,8–7,8 mm.

Kjennetegn

Cheumatopsyche lepida er en liten vårflue. Hannen og hunnen er omtrent like store. Framvingen er smal, trekantet og brungrå med gulgrått mønster. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment langt, tredje segment kortere enn andre, men lengre enn fjerde segment, femte segment omtrent like langt som de tre første segmentene til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med artene i slekten Hydropsyche, men er mindre, mangler diagonale tverrlister på antenneleddene og mangler mediancelle i bakvingen. Den kan også forveksles med flere andre små vårfluearter og bestemmes sikrest på genitalienes utforming.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet rundt Oslofjorden.

Levested og økologi

Arten lever i raskt rennende elver og større bekker. Larven bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra midten av juni til midten av september.