Triaenodes reuteri er en liten til middels stor vårflue med smale, gulgrå framvinger. Arten er kun funnet ett sted i Agder. Larven lever blant vegetasjonen i brakkvann. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 8,1–10,7 mm, framvinge hunn: 8,2–12,8 mm.

Kjennetegn

Triaenodes reuteri er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er tilnærmet ensfarget gulgrå eller gulgrå med små mørke prikker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er kraftig og omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen er meget lang og har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er omtrent like lange, tredje segment er mye lengre, og fjerde og femte segment er omtrent like lange. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre små til middels store, grålige arter i familien. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun med sikkerhet funnet ved Reddalsvann i Grimstad i Agder.

Levested og økologi

Arten lever i brakkvann. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Flygetid

Fra midten av juli til begynnelsen av september.

Referanser

Andersen T, Hansen LO, Johanson KA, Solhøy T og Søli GEE (1990). Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Aust-Agder and Vest-Agder, South Norway. Fauna Norvegica Serie B 37: 23–32.