Agapetus ochripes er en liten vårflue med ensfarget mørkegrå til gulgrå framvinger med relativt lange vingefrynser. Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er også påtruffet i Nordland og Finnmark. Larven lever i mer sakterennende elver og bekker med stein- og grusbunn. Den bygger et portabelt, skilpaddeskall-lignende hus av stein.

Hann av Agapetus ochripes

Mørk variant.

Størrelse

Framvinge hann: 3,9–4,9 mm, framvinge hunn: 3,9–6,1 mm.

Kjennetegn

Agapetus ochripes er en liten vårflue. Framvingen er middels bred, med relativt lange vingefrynser langs ytterkanten. Grunnfargen er mørkegrå til gulgrå uten lysere flekker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er enda kortere, tredje segment er lengre enn første og andre til sammen, fjerde litt lengre enn første segment, og femte segment er litt lengre enn fjerde segment. Femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot utvidet. Bakkroppen har en utstående, bakoverrettet tapp (hannen) eller et bakoverrettet skjell (hunnen) på undersiden av det sjette bukleddet.

Hunn av Agapetus ochripes

Lys variant.

Hunn av Agapetus ochripes

Mørk variant.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på kombinasjonen av liten kroppsstørrelse, hode med punktøyne, og ensfargede vinger med lange vingefrynser. Også medlemmer av slektene Psychomyia, Micrasema og Beraea kan være små med ensfargete vinger med lange vingefrynser, men alle disse slektene mangler punktøyne.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er også påtruffet i Nordland og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i mer sakterennende elver og bekker med stein- og grussubstrat. Den kan være lokalt meget vanlig i større elver. Larven bygger et portabelt, skilpaddeskall-lignende hus av stein med åpning på undersiden.

Flygetid

Fra juni til august.

Lokalitet for Agapetus ochripes ved Trofors i Grane, Nordland