Limnephilus marmoratus er en middels stor til stor vårflue med smale, brune, flekkete framvinger. Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Nordland. Larven lever blant vegetasjonen i dammer og sjøer, og kan forekomme i brakkvann. Den bygger et portabelt hus av relativt grove plantebiter samt sandkorn, snegleskall og lignende.

Størrelse

Framvinge hann: 14,8–19,8 mm, framvinge hunn: 15,1–19,9 mm.

Kjennetegn

Limnephilus marmoratus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og har gul grunnfarge og brunt flekkmønster. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre relativt store, brunlige Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt i Sør-Norge, først og fremst langs kysten, og er også funnet i Nordland.

Lokalitet for Limnephilus marmoratus ved Hallevannet i Larvik, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever i dammer og sjøer og kan forekomme i brakkvann. Larven lever blant vegetasjonen, hvor den bygger et portabelt hus av relativt grove plantebiter samt sandkorn, snegleskall og lignende.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av oktober.