Limnephilus femoralis er en middels stor vårflue med relativt brede framvinger med lys grunnfarge og kraftig mørkebrun spragling. Arten er funnet i indre deler av Sør-Norge, og i Nord-Norge. Larven lever blant mose og starr i dammer på åpne myrer. Den bygger et tønneformet, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,5–13,7 mm, framvinge hunn: 10,8–14,5 mm.

Kjennetegn

Limnephilus femoralis er en middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med skrått avskåret vingespiss, og har hvit grunnfarge og kraftig mørkebrun spragling. Vingemerket (pterostigma) er mer eller mindre tydelig og mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med andre middels store, spraglete, mørkebrune Limnephilus-arter, særlig med den spraglete formen av Limnephilus pantodapus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder i Sør-Norge, først og fremst i indre deler nord til Trøndelag, og i Nord-Norge.

Lokalitet for Limnephilus femoralis ved Fokstua på Dovre, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i dammer på åpne myrer. Larven lever blant mose og starr. Den bygger et tønneformet, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Flygetid

Fra juni til august.