Oecetis notata er en liten vårflue med smale, grågule framvinger med en tydelig brun tverrstrek og enkelte brune flekker. Arten er funnet noen få steder i Sørøst-Norge. Larven lever på mosekledde steiner og grus i elver. Den bygger et svakt buet, flattrykt, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 7,4–8,8 mm, framvinge hunn: 7,5–9,0 mm.

Kjennetegn

Oecetis notata er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er grågul med en tydelig brun tverrstrek og enkelte brune flekker. Langs vingeribbene finnes tallrike skrått utstående, gule hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment mye lengre, tredje segment er enda lengre enn andre segment, fjerde segment er like langt som andre segment, og femte segment er like langt som tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra andre arter i slekten på detaljer i framvingens ribbemønster og på plasseringen av de mørke vingeflekkene. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er i Norge kun funnet langs Enningdalsvassdraget i Østfold, samt én gang i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i elver med stein- og grusbunn. Larven lever på mosekledde steiner og grus. Den bygger et svakt buet, flattrykt, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av september.

Referanser

Solem JO (1970). Trichoptera new to Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 17: 93–95.