Limnephilus hirsutus er en liten til middels stor vårflue med smale, nærmest ensfarget gråbrune framvinger med svake lysebrune flekker. Arten er funnet et fåtall steder langs Oslofjorden og Sørlandskysten. Larven lever i sig og små bekker, gjerne på leirgrunn. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 9,0–11,6 mm, framvinge hunn: 9,0–12,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus hirsutus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er nærmest ensfarget gråbrun med svake lysebrune flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store brune Limnephilus-arter, først og fremst med Limnephilus extricatus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Danmark og Sverige, og er påvist fåtallig i både Norge og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet et fåtall steder langs kysten av Oslofjorden og Sørlandet.

Levested og økologi

Arten lever i sig og små bekker, gjerne på leirgrunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Juli

Referanser

Andersen T (1975). Caddis flies (Trichoptera) from Vestfold, south-eastern Norway. Norwegian Journal of Entomology 22: 155–162.

Andersen T (1976). Notes on Limnephilus hirsutus Pict. (Trichoptera, Limnephilidae). Norwegian Journal of Entomology 23: 88–89.