Oecetis furva er en liten til middels stor vårflue med smale, rødbrune til gulbrune framvinger. Arten er funnet noen få steder i kystnære områder i Sørøst-Norge. Larven lever blant rik vegetasjon i dammer, sjøer og sakteflytende elver. Den bygger et rett, flattrykt, portabelt hus av små, tverrstilte plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 7,1–9,5 mm, framvinge hunn: 9,7–11,5 mm.

Kjennetegn

Oecetis furva er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er betydelig større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er rødbrun hos hannen, gulbrun hos hunnen. Begge kjønn har en buet rad mørke flekker i ytre del av vingen. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent like langt som eller litt lengre enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første, tredje og fjerde segment er omtrent like lange, mens andre og femte segment er kortere. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Hann av Oecetis furva

Svakt tegnet individ.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre rødbrune eller gulbrune arter i familien, særlig arter i slektene Oecetis, Ceraclea eller Triaenodes. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun funnet på noen få lokaliteter i Vestfold samt i Lunner i Oppland.

Lokalitet for Oecetis furva ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende elver med rik vegetasjon. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett, flattrykt, portabelt hus av små, tverrstilte biter av røtter og andre plantedeler.

Flygetid

Fra midten av juni til slutten av august.

Referanser

Andersen T (1975). Caddis flies (Trichoptera) from Vestfold, south-eastern Norway. Norwegian Journal of Entomology 22: 155–162.