Arctopsyche ladogensis er en middels stor, relativt bredvinget vårflue. Den er utbredt i indre deler av Sør-Norge samt over mye av Nord-Norge. Larven lever i hurtigrennende elver med steinsubstrat, hvor den bygger et flatt, fastsittende fangstnett mellom steiner.

Størrelse

Framvinge hann 10–13 mm, framvinge hunn 13–18 mm.

Kjennetegn

Arctopsyche ladogensis er en middels stor vårflue. Framvingen er relativt bred, noe tilspisset og svakt behåret. Bakvingen er bred og noe kortere enn framvingen. Hannen har bredere vinger enn hunnen. Framvingen er rødgul ved basis og mer mørkt brunlig mot ytterkanten, med mørkere skygger rundt tverribbene. Hannens framvinge er nokså jevnt tonet mens hunnens er diffust spraglet. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle bare i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen kraftig og like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment er noe lengre enn første, tredje segment rundt dobbelt så langt som andre, fjerde segment litt kortere enn tredje, og femte segment er omtrent like langt som øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot utvidet.

Hunn av Arctopsyche ladogensis

Merk det tydelig utvidete midtbeinet.

Forvekslingsarter

Hunnen kan særlig forveksles med arter i slekten Hydropsyche, men framvingen er noe bredere. Hannen kan særlig forveksles med arter i familien Phryganeidae, først og fremst Oligotricha striata som også har brede, relativt ensfargede framvinger.

Totalutbredelse

Arten har holarktisk utbredelse. Den er utbredt i de nordlige delene av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i indre deler av Østlandet, i innlandet i Trøndelag og i Nord-Norge øst til Pasvik.

Levested og økologi

Arten lever i hurtigrennende elver med steinsubstrat. Larven bygger et flatt, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulested mellom steiner.

Flygetid

Slutten av mai til midten av juli.

Lokalitet for Arctopsyche ladogensis ved Gudbrandsdalslågen i Nord-Fron, Oppland