Familien Beraeidae omfatter i Norge tre arter i to slekter. Artene er svært små til små med tett behårete vinger. Larvene lever i sig, bekker og små elver, gjerne blant planter og løv. De bygger smale, buede, portable hus av sandkorn.

Antall

Familien omfatter i Europa fem slekter med til sammen 33 arter. I Norge finnes to arter i slekten Beraea og en art i slekten Beraeodes. Beraea pullata er utbredt over det meste av landet. Beraea maurus ble dokumentert med sikkerhet i Norge for første gang i 1979 i indre Hordaland (Andersen 1980). Senere er det rapportert et funn fra Vestfold og et funn fra Sør-Trøndelag. Arten er rødlistet som nær truet (NT). Slekten Beraeodes er representert med arten Beraeodes minutus, som er funnet på Østlandet, Sørlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Det foreligger også funn fra Hordaland (Andersen 1980).

Kjennetegn

Familien omfatter svært små til små vårfluer med framvingelengde 3,5–6 mm. Kjønnene er like store. Framvingen er kraftig behåret og nokså ensfarget brunsvart. Den er relativt bred og avrundet hos Beraea, smalere og mer tilspisset hos Beraeodes. Hannene har områder med spesialiserte duftskjell ved basis av framvingen. Vingeribbene er sterkt modifiserte. Hannen har gaffel 5 i framvingen, mangler gafler i bakvingen. Hunnen har gaffel 1, 4 og 5 i framvingen og gaffel 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet er bredt med to kraftig hårete puter i bakkant. Punktøyne mangler. Antennen er kraftig og omtrent like lang som framvingen. Første antenneledd er omtrent så langt som hodet eller noe lengre. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Den er lang og kraftig behåret. Første segment er meget kort, andre til femte segment meget lengre, det femte segment er ikke artikulert. Skinneleggene med henholdsvis 2, 2 og 4 sporer.

Økologi

Larvene lever i sig, bekker og små elver, gjerne blant planter og løv. De bygger smale, buede, portable hus av sandkorn.

Referanser

Andersen T (1980). On the occurrence of Beraeidae (Trichoptera) in western Norway. Fauna norvegica Serie B 27: 22-24.