Cyrnus trimaculatus er en liten vårflue med smale, grålige framvinger med gule flekker. Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag og er funnet et fåtall ganger i Troms og Finnmark. Larven lever gjerne under steiner i innsjøer, større dammer og sakteflytende elver. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 4,8–6,7 mm, framvinge hunn: 5,8–8,6 mm.

Kjennetegn

Cyrnus trimaculatus er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og grålig med gule flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 2 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent halvparten så langt som første og andre til sammen, fjerde segment omtrent så langet som første og andre til sammen, femte segment litt lengre enn tredje og fjerde segment til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (2, 3, 4, 5 + 2, 5). Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten, som Cyrnus flavidus og Cyrnus insolutus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt og vanlig i Sør-Norge nord til Trøndelag og er funnet et fåtall ganger i Troms og Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer, større dammer og sakteflytende elver. Larven lever gjerne under steiner, hvor den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Slutten av juni til slutten av august.

Lokalitet for Cyrnus trimaculatus ved Kvernvollen i Ringerike, Buskerud

Lokalitet for Cyrnus trimaculatus ved Bjortjønna i Grane, Nordland