Limnephilus fuscicornis er en middels stor vårflue med relativt brede, nærmest ensfarget mørkebrune framvinger. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i elver, bekker og næringsfattige sjøer med stein- og grusbunn. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis av både sandkorn og plantebiter eller helt og holdent av plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,0–16,9 mm, framvinge hunn: 15,0–17,2 mm.

Kjennetegn

Limnephilus fuscicornis er en middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med relativt avrundet vingespiss, og er nærmest ensfarget mørkebrun med bare en antydning til to lysere flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten skiller seg fra andre arter i slekten Limnephilus ved de bredere, så å si ensfargede framvingene og den mer avrundede vingetuppen. Den kan imidlertid lett forveksles med flere arter i andre slekter, først og fremst Hydatophylax infumatus, Anabolia nervosa og Anabolia laevis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet, men er ikke vanlig på Vestlandet.

Lokalitet for Limnephilus fuscicornis ved Majavatnet i Grane, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i elver, bekker og næringsfattige sjøer med stein- og grusbunn. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis av både sandkorn og plantebiter eller helt og holdent av plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av september.

Lokalitet for Limnephilus fuscicornis ved Ljøra i Ljørdalen i Trysil, Hedmark