Athripsodes commutatus er en liten til middels stor vårflue med smale, gråsvarte framvinger med hvite tverrstreker. Arten er funnet over det meste av landet. Larven lever på sand- og grusbunn i bekker og elver. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 8,0–10,1 mm, framvinge hunn: 6,3–8,5 mm.

Kjennetegn

Athripsodes commutatus er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er vanligvis gråsvart med hvite tverrstreker. Unntaksvis kan grunnfargen være lysere og de lyse tverrstrekene gulere og mer utflytende. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen, 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er mye lengre enn framvingen og har tydelige lyse og mørke ringer. Hos hunnen har antennen et lyst bånd på midten. Første antenneledd er oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Hunn av Athripsodes commutatus

Det hvite båndet midt på antennen skiller hunnen hos denne arten fra hunnen hos Athripsodes commutatus.

Hann av Athripsodes commutatus

Variant med vingetegninger som grenser mot Athripsodes cinereus.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra alle arter i familien utenom Athripsodes albifrons og Athripsodes cinereus på de mørke framvingene med lyse tverrstriper. Arten skiller seg vanligvis fra Athripsodes cinereus på mørkere grunnfarge og skarpere hvite tverrbånd, men kan unntaksvis ligne denne. Arten er svært lik Athripsodes albifrons. Hunnene hos de to artene kan skilles på det hvite tverrbåndet midt på antennen hos A. commutatus. Hannene kan bare skilles sikkert på genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet på Sør- og Sørøstlandet, i Trøndelag samt spredt i Nord-Norge.

Lokalitet for Athripsodes commutatus ved Nea i Selbu, Sør-Trøndelag.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver med sand- og grusbunn. Larven bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av august. Enkelte individer flyr så sent som i september og oktober.

Lokalitet for Athripsodes commutatus ved Kvernvollen i Ringerike, Buskerud.