Triaenodes bicolor er en liten vårflue med smale, ensfarget rødbrune framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge. Larven lever blant rik vegetasjon i dammer, sjøer og sakteflytende bekker og elver. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 6,0–8,6 mm, framvinge hunn: 7,5–9,7mm.

Kjennetegn

Triaenodes bicolor er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget rødbrun. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer ved basis og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er kraftig og omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen er meget lang og har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er omtrent like lange, tredje segment er mye lengre, og fjerde og femte segment er omtrent like lange. Segmentene er ofte påfallende tofarget; grå innerst og oransje ytterst. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre ensfarget rødbrune arter i familien. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge.

Lokalitet for Triaenodes bicolor ved Spiradammen på Konglungen i Asker, Akershus.

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende bekker og elver med rik vegetasjon. Larven lever blant vegetasjonen og bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av august.

Lokalitet for Triaenodes bicolor ved Østre Aurtjern i Nordmarka i Oslo.