Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Tolmerus atricapillus
Vimeo video: Xylota jakutorum og Brachypalpoides lentus
Vimeo video: Coelioxys conica og Megachile circumcincta
Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Symmorphus bifasciatus og Chrysis angustula
Vimeo video: Coccinella septempunctata
Vimeo video: Formica fusca og Coccinella septempunctata
Vimeo video: Oedemera lurida
Vimeo video: Trichius fasciatus
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Animalia Kingdom

  • Vitenskapelig navn
  • Animalia
  • Bokmål
  • dyreriket
  • Nynorsk
  • dyreriket

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.