Chilostigma sieboldi er en liten til middels stor vårflue med middels brede, brunbrokete framvinger med spredte, stive, utstående hår. Arten finnes spredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. På Vestlandet går den helt ut til kysten. Larven lever i sig i myrområder, tidvis også i bekker og elver. Den bygger et portabelt hus av biter av løv.

Størrelse

Framvinge hann: 8,6–12,0 mm, framvinge hunn: 9,5–13,3 mm.

Kjennetegn

Chilostigma sieboldi er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er middels bred med avrundet vingespiss, og er lysebrun med mørkere felter, spesielt hos hunnen, og med spredte, stive, utstående hår. Vingemerket er stort og mørkt. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som, eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan kjennes igjen på sitt karakteristiske vingemønster kombinert med et velutviklet vingemerke og spredte, utstående vingehår. Også artene i slektene Annitella og Chaetopteryx har spredte, utstående vingehår, men disse artene har nesten ensfargete vinger.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten finnes spredt i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge. På Vestlandet går den helt ut til kysten.

Levested og økologi

Arten lever i sig i myrområder, tidvis også i bekker og elver. Larven bygger et portabelt hus av biter av løv.

Flygetid

Arten overvintrer som voksen. Den begynner å fly i september og fortsetter frem til begynnelsen av juni året etter. Den kan være aktiv i mildværsperioder gjennom hele vinteren.