Limnephilus germanus er en liten til middels stor vårflue med relativt smale og nokså ensfarget brungule framvinger. Arten er utbredt i Sørøst-Norge og i Trøndelag. Larven lever i bekker og små elver. Den bygger et rett, portabelt hus av plantemateriale, sandkorn eller en blanding av begge.

Størrelse

Framvinge hann: 9,3–12,9 mm, framvinge hunn: 12,2–15,4 mm.

Kjennetegn

Limnephilus germanus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er relativt ensfarget brungul med et mer eller mindre tydelig, mørkt vingemerke (pterostigma). Vingens ytterkant har en diffus, lys halvmåneformet tegning som er kantet med mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store, brunlige Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og i Trøndelag.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og små elver. Larven bygger et rett, portabelt hus av plantemateriale, sandkorn eller en blanding av begge.

Flygetid

Fra midten av august til midten av oktober.