Micropterna sequax er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune, flekkete framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever hovedsakelig i permanente bekker i skogsområder. Den bygger et portabelt hus av sandkorn med innslag av bark eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 15,3–20,1 mm, framvinge hunn: 14,8–21,5 mm.

Kjennetegn

Micropterna sequax er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med små, delvis sammenflytende gule flekker. Langs framkanten av vingen flyter flekkene sammen til et sammenhengende gult bånd. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer hos hannen og 1, 3 og 4 sporer hos hunnen.

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Micropterna lateralis, men kan skilles fra denne på at de gule flekkene langs framkanten av framvingen flyter mer sammen. Arten er også svært lik Anabolia concentrica samt artene i slekten Stenophylax, men er gjerne noe mindre enn de sistnevnte. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Micropterna sequax ved Granåsen på Røros, Sør-Trøndelag

Levested og økologi

Arten lever hovedsakelig i permanente bekker i skogsområder. Larven bygger et portabelt hus av sandkorn med innslag av bark eller andre plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av juni til midten av oktober.