Ceraclea nigronervosa er en middels stor vårflue med smale, grå framvinger med svarte ribber. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever gjerne i ferskvannssvamper på stein- eller grusbunn i bekker, elver og sjøer. Den bygger et buet portabelt hus av silke med enkelte sandkorn og nåler fra svampene.

Størrelse

Framvinge hann: 11,6–14,0 mm, framvinge hunn: 10,9–13,7 mm.

Kjennetegn

Ceraclea nigronervosa er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er grå med svarte ribber. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingene, mangler i bakvingene. Hodet mangler punktøyne. Antennen er overveiende mørk og mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd oppsvulmet og noe kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra lignende arter på de karakteristiske grå vingene med svarte vingeribber. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Lokalitet for Ceraclea nigronervosa ved Storøyungen i Nannestad, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver og sjøer med stein- eller grusbunn. Larven lever gjerne i ferskvannssvamper. Den bygger et buet, portabelt hus av silke med enkelte sandkorn og nåler fra svampene.

Flygetid

Fra mai til slutten av juni. I Nord-Norge flyr arten noe senere.

Vimeo video: Ceraclea nigronervosa, sverming

Sverming av Ceraclea nigronervosa

Sverming over Hobølelva i Hobøl, Østfold.